top of page

2021-2022 DAT REYINYON KONSÈY YO

Reyinyon an pèsòn pral fèt nan: New Horizons Community Charter School 45-59 Hayes Street, Newark, NJ 07103 a 5:30 PM nan kafe lekòl ki pi ba a.  Lè reyinyon vityèl yo nesesè, yo pral afiche yon lyen sou entènèt pou jwenn aksè nan reyinyon an sou sitwèb lekòl la ( www.nhccschool.org ) yon jou anvan reyinyon an. Tout reyinyon an pèsòn ak vityèl Konsèy Administrasyon an pral afiche sou lekòl la. sit entènèt yon jou anvan reyinyon an kòm yon rapèl ak ajanda a. 

20 jiyè 2021

Aug.

OUT. 17, 2021

Sept.

SEPT. 21, 2021

oktòb

OCT. 19, 2021

Nov.

Desanm

DEC. 21, 2021

Jan.

JAN. 18, 2022

fevriye

FEV. 15, 2022

Mas

MAS. 15, 2022

Avril

AVRIL. 19, 2022

Me

17 ME 2022

jen

JEN. 21, 2022*Tout Mint Reyinyon Komisyon Konsèy ki apwouve yo disponib sou sitwèb lekòl la lè w pase sou tab "Board" la.

bottom of page