top of page
20190312_133427 (1).jpg

Atletik 

New Horizons Community Charter School patisipe nan Charter School Athletic League (CSAL). An kolaborasyon, yo bay elèv nou yo opòtinite pou yo pwofite aktivite ki pa nan kourikoulòm lan tankou Basketball nan Otòn/Ivè ak Volleyball nan Prentan. Yo jwe yon fason konpetitif ak lekòl k ap patisipe yo.

Enfòmasyon pou Kontakte Depatman Atletik:

Pwofesè Edikasyon Fizik ak Antrenè: 

Mesye John Mullane

Antrenè:  Leiron Flournoy

bottom of page